No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
สไลด์1
No featured image set for this post.
โครงการวิจัย 23-26-05-06
004-ป้ายประชาสัมพันธ์พระราชทานปริญญา-01
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิม
No featured image set for this post.
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการครูแกนนำ1
No featured image set for this post.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟร์อม เอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 เล่ม

1.คู่มือการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับนักศึกษา (อศบ.08) 2.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับอาจารย์นิเทศ 3.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก

ลงทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://www.graduate-vec.svia.ac.t

ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ในปีการศึกษา 2559 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2...

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคร่าว (ทำหน้าที่ พนักงานบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน ด้วยเงินงบประมาณ รายละเอียด คลิก >>ประกาศรับมสมัครลูกจ้างชั่วคราว<<

ประชาสัมพันธ์ “การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเสร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 สถาบันการอาชีวศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

  Link Download ป้ายประชาสัมพันธ์ >> https://goo.gl/zoSgis << – JPG เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Website...
004-ป้ายประชาสัมพันธ์พระราชทานปริญญา-01

กิจกรรมของสถาบัน ฯ

การประชุมคณะกรรมการการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2559

ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ประชุมกรรมการสถาบัน28-12-59

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนออก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกัน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ทำบุญปีใหม่สถาบัน

ประชุมสรรหา รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประชุมสรรหา รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประชุมสรรหา รองและผช_161227_0007