ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิม
No featured image set for this post.
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการครูแกนนำ1
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานความก้าว โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก(สำหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก)

8._เอกสารการบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ (ป 1. แบบ ป.1 นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลของโครงการ ตั้งแต่ “ก่อนเริ่มดำเนินการและระหว่างดำเนินการ”เพื่อทราบความก้าวหน้า (การปฏิบัติจริง) ของโครงการ...

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์และคนงาน) เอกสารแนบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กิจกรรมของสถาบัน ฯ

การประชุมคณะกรรมการการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2559

ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ประชุมกรรมการสถาบัน28-12-59

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนออก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกัน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ทำบุญปีใหม่สถาบัน

ประชุมสรรหา รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประชุมสรรหา รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประชุมสรรหา รองและผช_161227_0007