ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

ใบสมัครพนักงาน-ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

VTR braner

 

VTR braner จีน

 

LOGO สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก —->> https://drive.google.com/open?id=1mNgKkSnmP_0ldag42by9FJBCYLmayGbg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>