6 สค

ประชุม​แนวทางการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และสาขาการบริบาลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563

วันที่​ 6​ สิงหาคม​ 2563​ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์​ เกษตรภิบาล​ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก​ ได้รับมอบหมายจาก​ ดร.สมชาย​ ธำรงสุข​ ผู้อำนวยการสถาบัน​ให้เป็นประธานประชุม​แนวทางการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และสาขาการบริบาลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  ...
5สค

อบรมหลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัดโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางหลักสูตรการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมในวันที่ 5 สิงหาคม2563 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดระยอง  
4สค

ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขัาประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  
1

รับมอบชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบัน รับมอบชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ จากดร.ยศศิริ อาริยะกุล ผู้แทนมูลนิธิชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการมอบครุภัณฑ์ของบริษัท ซไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสหกรรม 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...
1

ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคระยอง

      วันที่ 10 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ทำหน้าที่รองอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class room) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมี นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต...
DSC_8188

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 ในการประชุมครั้งนี้มติการประชุมที่สำคัญในด้านนโยบายและแนวทางการบริหารสถาบันฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ณ  ห้องประชุมวัฑฒนะ ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
DSC_8083

ประชุมการจัดตั้งสถาบันภาษาจีนขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมการจัดตั้งสถาบันภาษาจีนขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสมชาย ธำรงสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
84763170_1070841829927501_3593135550678171648_o

ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ธำรงสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายประทีป ผลจันทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ร่วมประชุมพิจารณา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  
DSC_7797

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านกฎหมาย สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563

       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านกฎหมาย สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง  
20200211_135100

ประชุมการดำเนินงานโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ บริษัทการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ พนักงานราชการ และที่ปรึกษา ประชุมการดำเนินงานโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


ลงเว็บประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุน ด้านผู้เชี่ยวชาญพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายละเอียดคลิก

101156417_2017746851764426_4576995490268184576_o

รับสมัคร

ประกาศรับสมัครสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกรับสมัคร 3 ตำแหน่ง  ดังนี้
1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ    2  ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดคลิก

♦ ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาอาชีวะภาคตะวันออก รายละเอียดคลิก
♦ ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
การศึกษาอาชีวะภาคตะวันออก 
รายละเอียดคลิก
♦ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ  เรื่องรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   รายละเอียดคลิก
♦ ใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน ฯ  รายละเอียดคลิก
♦ แบบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์และความเหมาะสมอื่นๆ ที่แสดงถึงการมีคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้ารับ
การสรรหา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายละเอียดคลิก
♦ แบบรับรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ประเภทสมัครด้วยตนเอง  รายละเอียดคลิก

 

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รายละเอียดคลิก

ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

89F807C3-1D36-4513-AB10-D4451F5899AB

19764

วีดีโอแนวปฏิบัติการฝึกซ้อม, การเตรียมรับการฝึกซ้อม

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมางานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างควรมีการพิจารณาทบทวนหรือมีความเห็นเป็นตัวอักษรทางเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาภาคตะวันออก กว่า 3 วันทำการตั้งแต่วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562   รายละเอียดคลิก

 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  รายละเอียดคลิก

 

ข่าวอบรมสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อสามมิติการทดลองจริง Augmented Reality (AR)
รายละเอียดคลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการทดสอบสมรรถนะยานยนต์ไฟฟ้า
รายละเอียดคลิก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 1. Version English Sub Thailand
2. Version China
3. Version Thailand

โปสเตอร์ A3