ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
สอบสัมภาษณ์บัญชี

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ด้านการเงินและการบัญชี)

เอกสารแนบทั้งหมด ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ(ด้านการเงินและการบัญชี) เอกสารแนบท้ายรับสมัครพนักงานราชการด้านการเงินและบัญชี แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป
EIOVT Logo

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารทั่วไป ด้านกฎหมาย

ประกาศพนักงานราชการ ด้านกฎหมาย  << Dowload ที่นี่
eivt

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) <<<<อ่านให้ครบทุกหน้านะคะ>>>>>

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
b1s

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อปริญญาตรีไฟฟ้า

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการกฏหมาย1