ประชุมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน และสถานประกอบการ

         วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษา...
20200127_200129_0043

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

        วันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ประชุมหารือความก้าวหน้า การทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน...
20200124_113016(1)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 3

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่...
DSC_2583

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
30 กค 62 บ่าย_190801_0005

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด (TANG CHINESE EDUCATION...
DSC_1334

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานการรับจัดสรรเงินเพื่อการดำเนินการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา...
71635

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) ...
DSC_1233

ทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.เปรมประชม ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพีธีทำบุณ วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
DSC_1156

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดงาน มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC” และวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในงานจัดนิทรรศการโชว์หุ่นยนต์ประดิษฐ์ และการแสดงต่าง...

อบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) วท.จันทบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศึกยภาพนักเรีนย/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิดขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น เช่นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก และการแพทย์...
DSC_0710