ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คลิก—>> ประกาศสถาบัน 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15-28 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ WWW.CHCVC.AC.TH
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวย การสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวย การสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คลิ๊กรายละเอียด—->>>>  ประกาศการรับสมัครฯ การกำหนดให้มีรองผอ ประกาศเรื่องปฏิทินฯ...

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำบทความวิชาการจากงานวิจัย ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิช โครงงาน/นวัตกรรม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ นายณัฐพงศ์...
บทความวิชาการ 21-24 สค 60

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
20170802_073631

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  เพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย คลิก—>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 8-11 สค 60 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่...
บทความวิชาการ 8-11 สค 60-2