สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด (TANG CHINESE EDUCATION...
DSC_1334

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานการรับจัดสรรเงินเพื่อการดำเนินการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา...
71635

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) ...
DSC_1233

ทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.เปรมประชม ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพีธีทำบุณ วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
DSC_1156

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดงาน มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC” และวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในงานจัดนิทรรศการโชว์หุ่นยนต์ประดิษฐ์ และการแสดงต่าง...

อบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) วท.จันทบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศึกยภาพนักเรีนย/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิดขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น เช่นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก และการแพทย์...
DSC_0710

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2562  ดร.สมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานโครงการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา...
DSC_0279

ประชุมเตรียมงานเสวนาวิชาการ “ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมเตรียมงานวันเสวนาวิชาการ “ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครบรอบ 7...
DSC_0228

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2

วันที่ 4 กรกฎาคม  2562  ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ...
DSC_0141

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม  2562  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 ณ...
DSC_0052