ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรระบบทวิภาคีร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยอง...
DSC_5088

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒...
Print