ประชุมคณะกรรมการ ๆ ตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ๆ ตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
128861

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 วท.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT...
S__23323119

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
DSC_6173

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (จังหวัดระยอง)

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ...
DSC_6098

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (จังหวัดชลบุรี)

    จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things ภายใตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในพื้นที่...
S__23306477

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 THE 3rd NATIONAL CONFERENCE ON VACCATIONAL EDUCATION...
DSC_5512

พิธีลงนามความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธี ณ...
DSC_5379

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางหอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2562

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางหอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางหอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อระดมความคิดเห็น...
DSC_5211

ประชุมหารือในโครงการควาบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน

    ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในการประชุมหารือในโครงการควาบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนร่วมกับ พ.อ.ชวลิต จารุกลัส ผู้จัดการบริษัทอีสท์ วอเตอร์ โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบัน...
DSC_5193

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรระบบทวิภาคีร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยอง...
DSC_5088