โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒...
Print

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2561ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท...
Print