โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วท.บ้านค่าย

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วท.จันทบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วท.ตราด

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

วันที่  10  กันยายน  2561  เวลา  09.00  น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  นำโดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

วันที่  10  กันยายน  2561  เวลา  14.00  น.  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  นำโดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันที่  10  กันยายน  2561  เวลา  14.00  น.  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  นำโดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูฝึกะในสถานประกอบการ

วันที่ 6 กันยายน  2561 นายกฤษฎิ์ เจริญวนนที ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป บริษัทดาลินี่ จำกัด โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์...
Print

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และนายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่...
Print

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒...
heat2