โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วท.จันทบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วท.ตราด

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

วันที่  10  กันยายน  2561  เวลา  09.00  น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  นำโดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

วันที่  10  กันยายน  2561  เวลา  14.00  น.  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  นำโดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันที่  10  กันยายน  2561  เวลา  14.00  น.  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  นำโดยนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูฝึกะในสถานประกอบการ

วันที่ 6 กันยายน  2561 นายกฤษฎิ์ เจริญวนนที ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป บริษัทดาลินี่ จำกัด โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์...
Print

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และนายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่...
Print

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒...
heat2

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อประกอบธุรกิจ ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2561 นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อประกอบธุรกิจ ให้พร้อมก้าวสู่...
Print