โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้จัดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ลงนามความร่วมมือ(MOU)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย

ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ด้านการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิชาโครงงาน/นวัตกรรม ณ  โรงแรมเมาท์เท่นบีช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่  8 – 11  ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก_Page_1

การประชุมคณะกรรมการการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2559

ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ประชุมกรรมการสถาบัน28-12-59

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนออก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกัน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ทำบุญปีใหม่สถาบัน