ประชุมสรรหา รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประชุมสรรหา รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประชุมสรรหา รองและผช_161227_0007

การประชุมคณะกรรมพิจารณาทุนการศึกษากลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

การประชุุมคณะกรรมพิจารณาทุนการศึกษากลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
DSCN0466

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
DSCN0409

ประชุมความร่วมมือการสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างกลุ่มบริษัทดาวเคมิคอลประเทศไทยกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย ดร.สมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ กลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย นายศุภกร นิติศิริ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำโรงงานกลุ่มบริษัท ดาวเคมิคคอลประเทศไทย...
ประชุม7959_742

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูประจำการและครูฝึกในสถานประกอบบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในนามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูประจำการและครูฝึกในสถานประกอบบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นายปรัชญา สมะลาภา      ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูประจำการฯ โดยโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ครูประจำการและครูฝึกในสถานประกอบการ...
DSCN0203

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัดโครงการกำหนดสมรรถนะอาชีพและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ

                         โครงการกำหนดสมรรถนะอาชีพและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วม กับสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย ดร.สมชาย ธำรงสุข          ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดดำเนินโครงการกำหนดสมรรถนะอาชีพและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นการบรรยายการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง...
DSCN0152

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นำโดย ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และคณะเพื่อศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญา เพื่อดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559 เพื่อประชุมเร่งดำเนินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคา...
ประกัน_1046