ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) <<<<อ่านให้ครบทุกหน้านะคะ>>>>>

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
b1s

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อปริญญาตรีไฟฟ้า

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการกฏหมาย1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคก, ภาค ข พนักงานบริหารทั่วไป ด้านกฏหมาย

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาค ก, ภาค ข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ