ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ด้านการเงินและการบัญชี)

เอกสารแนบทั้งหมด ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ(ด้านการเงินและการบัญชี) เอกสารแนบท้ายรับสมัครพนักงานราชการด้านการเงินและบัญชี แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป
EIOVT Logo