ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
สอบสัมภาษณ์บัญชี