สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง [gallery_bank type=”images”...
ปฐมนิเทศ น.ศ.ป.ตรี_2169

การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในกลุ่มอาชีพ(Demand Side) กลุ่ม 1

การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในกลุ่มอาชีพ(Demand Side) กลุ่ม 1 เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 1...
S__12714050

การประชุมคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกวันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

       สถาบันการอาชีวศึกษภาคตะวันออกได้จัดการประชุมคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ...
13934

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2559

การประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2559 ณ โรงแรม เดอะไทน์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม...
IMG_0627

โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกหลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ระหว่างวันที่ 27-29 เมษยน 2559 ณ...
2016-04-29-1114