ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2559

         ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2559ดร.สมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ชั้น...
S__4947983

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 2/2559

               ประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 2/2559 ดร.สมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
มอบทุน ประชุมแผน22.6_4244

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) EAST WATER มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

               มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  คุณกันยานาถ  วีระพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พ.อ.ชวลิต  จารุกลัส ผู้จัดการอาวุโสแผนกกิจการสัมพันธ์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก...
S__4882779

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
S__12230708

การประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

           ดร.สมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๑๓มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙...
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1/2559

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดด้วยเงินงบประมาณ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

      Download เอกสารทั้งหมดที่นี่    
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00น.-17.00น. ณ...
ปฐมนิเทศ น.ศ.ป.ตรี_1482

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมคณะทำงานย่อย E2 และ คณะ อ.กรอ.อศ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานย่อย E2 และ คณะ อ.กรอ.อศ. ทีม rebranding และ...
ประชุม กรอ_6029