การประชุมคณะกรรมพิจารณาทุนการศึกษากลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

การประชุุมคณะกรรมพิจารณาทุนการศึกษากลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
DSCN0466

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
DSCN0409

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อร่วมพิจารณา แผนพัฒนากำลังแรงงาน รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง...
eivt04

ประชุมความร่วมมือการสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างกลุ่มบริษัทดาวเคมิคอลประเทศไทยกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย ดร.สมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ กลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย นายศุภกร นิติศิริ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำโรงงานกลุ่มบริษัท ดาวเคมิคคอลประเทศไทย...
ประชุม7959_742