การประชุมคณะกรรมการการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2559

ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ประชุมกรรมการสถาบัน28-12-59

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนออก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกัน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ทำบุญปีใหม่สถาบัน

ประชุมสรรหา รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประชุมสรรหา รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประชุมสรรหา รองและผช_161227_0007