ประการคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคตะวันออก

ประการคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา รายละเอียดคุณสมบัติผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ รายละเอียดคุณสมบัติผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก