ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคร่าว (ทำหน้าที่ พนักงานบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน ด้วยเงินงบประมาณ รายละเอียด คลิก >>ประกาศรับมสมัครลูกจ้างชั่วคราว<<

ประชาสัมพันธ์ “การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเสร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 สถาบันการอาชีวศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

  Link Download ป้ายประชาสัมพันธ์ >> https://goo.gl/zoSgis << – JPG เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Website...
004-ป้ายประชาสัมพันธ์พระราชทานปริญญา-01