พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมจัดหลักสูตร

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมจัดหลักสูตร “ ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมิติเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ”...
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

โครงการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS ของสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ...
37019

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวย การสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวย การสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คลิ๊กรายละเอียด—->>>>  ประกาศการรับสมัครฯ การกำหนดให้มีรองผอ ประกาศเรื่องปฏิทินฯ...

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้จัดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ลงนามความร่วมมือ(MOU)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำบทความวิชาการจากงานวิจัย ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิช โครงงาน/นวัตกรรม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ นายณัฐพงศ์...
บทความวิชาการ 21-24 สค 60

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย

ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ด้านการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิชาโครงงาน/นวัตกรรม ณ  โรงแรมเมาท์เท่นบีช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่  8 – 11  ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก_Page_1

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
20170802_073631