สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมแข่งขัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษธการประกวดร้องเพลงสากลหญิง และการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่...
1

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คลิก—>> ประกาศสถาบัน 2561

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กับ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทุบรี...
4