ประชุมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

                วันที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)...
Picture1

ประชุมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน และสถานประกอบการ

         วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษา...
20200127_200129_0043

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

        วันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ประชุมหารือความก้าวหน้า การทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน...
20200124_113016(1)