ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 ในการประชุมครั้งนี้มติการประชุมที่สำคัญในด้านนโยบายและแนวทางการบริหารสถาบันฯ...
DSC_8188

ประชุมการจัดตั้งสถาบันภาษาจีนขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมการจัดตั้งสถาบันภาษาจีนขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสมชาย...
DSC_8083

ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ธำรงสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายประทีป ผลจันทร์งาม...
84763170_1070841829927501_3593135550678171648_o

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านกฎหมาย สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563

       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านกฎหมาย สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563...
DSC_7797

ประชุมการดำเนินงานโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ บริษัทการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ พนักงานราชการ และที่ปรึกษา ประชุมการดำเนินงานโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน...
20200211_135100