ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคระยอง

      วันที่ 10 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ทำหน้าที่รองอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ...
1