รับมอบชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบัน...
1