ประชุม​แนวทางการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และสาขาการบริบาลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563

วันที่​ 6​ สิงหาคม​ 2563​ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์​ เกษตรภิบาล​ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก​ ได้รับมอบหมายจาก​ ดร.สมชาย​ ธำรงสุข​ ผู้อำนวยการสถาบัน​ให้เป็นประธานประชุม​แนวทางการเปิดหลักสูตรใหม่สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์...
6 สค

อบรมหลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัดโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางหลักสูตรการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563...
5สค

ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ...
4สค