by
on
under News
Permalink

ประชาสัมพันธ์ “การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเสร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 สถาบันการอาชีวศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

ป้ายประชาสัมพันธ์พระราชทานปริญญาบัตร

 

Link Download ป้ายประชาสัมพันธ์

>> https://goo.gl/zoSgis <<

– JPG เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Website Banner,Social Media

– TIFF และ PSD(Photoshop) ใช้ส่งโรงพิมพ์ซึ่งไฟล์มี Scale 2:1

–  AI(Illustrator) สำหรับแก้ไขขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง เท่านั้น