by
on
under News
Permalink

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคร่าว
(ทำหน้าที่ พนักงานบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และคนงาน ด้วยเงินงบประมาณ

รายละเอียด คลิก >>ประกาศรับมสมัครลูกจ้างชั่วคราว<<