by
on
under Event
Permalink

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้จัดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ลงนามความร่วมมือ(MOU)

20799045_10213721474135427_1201552877131303109_n 20799296_1917892451795410_3230565862361208602_n 20799314_10213721472935397_8272946623258971946_n 20799801_1917890925128896_4123956645331193981_n 20800007_1917891341795521_9124160279165749539_n 20800152_10213721476775493_2727041762228240706_n 20800187_10213721476255480_5666842970655578304_n 20840641_10213721474495436_7320996309070729541_n 20841084_10213721475535462_2640859625194177926_n 20881844_1917892405128748_8872141214281842453_n 20881943_1917891035128885_2107006148045338085_n 20882013_1917890181795637_4572582113202371369_n 20882245_10213721473295406_1699494960620215327_n 20882310_1917890915128897_970419485794155415_n