by
on
under Event
Permalink

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมจัดหลักสูตร

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมจัดหลักสูตร “ ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมิติเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ” ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

DSC_8480 DSC_8484 DSC_8486 DSC_8489 DSC_8493 DSC_8494 DSC_8504 DSC_8534 IMG_7396 IMG_7403 IMG_7407 IMG_7445 IMG_7450 IMG_7453 IMG_7455 IMG_7458 IMG_7481 IMG_7484