แผนที่สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้า Passione Shopping Destination หรือชื่อเดิม ศูนย์การค้า แหลมทองระยอง

พื้นที่แสดงผลงาน

แผนที่ห้าง
แหลมทองระยอง
ผังเวที
Passione Shopping Destination Logo_2บรรทัด_ok