by
on
under News
Permalink

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ดร.สมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานโครงการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการใน 4 สาขาประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สาขาวิชาการบัญชี  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 55 คน  ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

DSC_0217 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0225 DSC_0226 DSC_0230 DSC_0242 DSC_0248 DSC_0252 DSC_0259 DSC_0261 DSC_0267 DSC_0271 DSC_0273 DSC_0276 DSC_0280 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0289 DSC_0300 DSC_0333 DSC_0355 DSC_0430 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0436 DSC_0437 DSC_0438 DSC_0447 DSC_0462 DSC_0495