by
on
under News
Permalink

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร   นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร269961269962 269971 269968 269967 269966 269965 269964 269963