by
on
under News
Permalink

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
132456DSC_0394 DSC_0352 DSC_0351 DSC_0350 DSC_0289 DSC_0288 DSC_0176 DSC_0171 DSC_0167 DSC_0164 DSC_0139 DSC_0122 DSC_0121 DSC_0116 DSC_0103 DSC_0101 DSC_0095