ประชุมคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการคณะกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

Print