พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “IoT Academic Network”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  นายสมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “IoT Academic Network”  ณ ห้อง Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

Print