by
on
under Event
Permalink

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และวิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน ๑๒ ท่าน

Print