โครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิจัย    การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30  คน รวมผลงานวิชาการจำนวน 24 ผลงาน    โดยโครงการได้จัดในวันที่ 27 – 28 กันยายน 25 61 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลช  พัทยา  จ.ชลบุรี

Print