การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 27-28 กุมภาพันธ์ 2562

แบนเนอร์งาน

 

 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
รายละเอียดคลิก

โปสเตอร์ A3