by
on
under Event
Permalink

ประชุมหารือในโครงการควาบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน

heat2

 

 

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในการประชุมหารือในโครงการควาบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนร่วมกับ พ.อ.ชวลิต จารุกลัส ผู้จัดการบริษัทอีสท์ วอเตอร์ โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ  ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม รวม 18 คน ณ ห้องประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

DSC_5200DSC_5193 DSC_5199 DSC_5208 DSC_5206 DSC_5204