by
on
under Event
Permalink

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (จังหวัดระยอง)

 

heat2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things ภายใตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในพื้นที่ EEC ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการ ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

DSC_6132 DSC_6098 DSC_6112DSC_6136 DSC_6139 DSC_6142 DSC_6144 DSC_6147 DSC_6154 DSC_6158