by
on
under Event
Permalink

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 วท.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำศูนย์เทศบาลตำบลมะขาม อาทิเช่นแผนกคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างยนต์  ณ เทศบาลตำบลมะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี

heat2

S__23323119 S__23323120 S__23323121 S__23323122