by
on
under News
Permalink

บันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบรี มจพ. และดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายชาคริต อภินรเศรษฐ์ บ.เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ไทย ส่งเสริมการสร้างความรู้ การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมให้นำไปใช้งานได้จริง ณ ห้องประชุม บริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร

DSC_9109 DSC_9123 DSC_9133 DSC_9175 DSC_9182 DSC_9188 DSC_9194 DSC_9219 DSC_9231 DSC_9247