by
on
under Event, News
Permalink

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สาขาวิชาอาทิเช่น สาขาการบัญชี สาขาคอมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สาขาเทคโนโลยีโยธา สาขาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และสาขาเทคโนโลยีฟฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม  พัฒนานักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวสถาบันฯ  ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ รักษาวินัยในถาบันฯ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

330215

39940 39942 39943 39944 39945 39946 39947 39948 39949