by
on
under Event, News
Permalink

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท Siemens Limited Digital Factory Automation

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Siemens Limited Digital Factory Automation ซึ้งเป็นบริษัทในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัล ซีเมนส์เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมไปถึงเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

DSC_9784

DSC_9768 DSC_9816 DSC_9812 DSC_9807 DSC_9759 DSC_9753 DSC_9740 DSC_9844 DSC_9868