ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 โดย นายกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมประชุม  ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

DSC_9899

DSC_9892 DSC_9896 DSC_9907