by
on
under Event, News
Permalink

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม  2562  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งนี้มติการประชุมที่สำคัญในด้านนโยบายและแนวทางการบริหารสถาบันฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

DSC_0052

DSC_0062 DSC_0066 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0087 DSC_0102