by
on
under Event, News
Permalink

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2

วันที่ 4 กรกฎาคม  2562  ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาของประเทศ  ณ ห้องประชุม บริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด

DSC_0203

DSC_0141 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0153

DSC_0176 DSC_0182 DSC_0184