by
on
under Event, News
Permalink

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2562  ดร.สมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานโครงการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการใน 4 สาขาประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สาขาวิชาการบัญชี  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 64 คน  ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

DSC_0576

DSC_0279 DSC_0293 DSC_0296 DSC_0305 DSC_0417 DSC_0376 DSC_0348 DSC_0345 DSC_0341 DSC_0336 DSC_0452 DSC_0477 DSC_0529 DSC_0556 DSC_0566