by
on
under Event, News
Permalink

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดงาน มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC” และวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในงานจัดนิทรรศการโชว์หุ่นยนต์ประดิษฐ์ และการแสดงต่าง ๆ จากนักเรียน/นักศึกษา นิทรรศการนวัตกรรมการศึกษา บูธผู้ประกอบการ Start up และบูธจำหน่ายสินค้า OTOP  เวทีเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่ (EEC) โดย ดร.เปรมประชม ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายเศกศรรค์ เรืองโวหาร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI) และศ.ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

DSC_0893-1

DSC_0765

DSC_0794 DSC_0796 DSC_0914 DSC_0920 DSC_0926 DSC_0952 DSC_0964 DSC_0980 DSC_0997 DSC_1026 DSC_1060 DSC_1068 DSC_1111 DSC_1122 DSC_1131 DSC_1146